PROFESIONALISM, RESPECT, INCREDERE

Pentru societatile comerciale oferim servicii juridice si pe baza de abonament. Clientilor nostri le punem la dispozitie cinci tipuri de abonamente juridice in baza carora pot beneficia de asistenta juridica permanenta in urmatoarele:

DOMENII DE EXPERTIZA:

Consultanţă, asistenta si reprezentare în domeniul dreptului societar: 

• constituire şi restructurare societară; 

• consultanţă şi asistenţă juridică pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, pentru înregistrarea sucursalelor, redactarea documentelor necesare pentru Registrul Comerţului;

• analiza cadrului juridic aplicabil achiziţiei, fuziunii, constituirii unei noi societăţi şi/sau unor filiale, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţele specifice fiecărui domeniu; 

• asistenţă privind modificarile care intervin in cadrul unei societati comerciale: capitalul social, conversia creanţelor în acţiuni, cesiuni de părţi sociale in cadrul schimbarii asociatior sau a cotelor detinute de acestia in societate, analiza cerinţelor legale privind desfiinţarea, divizarea, dizolvarea societatilor; redactarea documentelor necesare pentru Registrul Comerţului şi asistenţă juridică pentru radierea societăţilor

• consultanţă şi asistenţă privind aspecte legate de organele de conducere şi respectare a legislaţiei, inclusiv pregătirea şi revizuirea actelor constitutive şi/sau adiţionale, contracte, alte aspecte legate de conformitatea cu legile aplicabile;

• asistenta si reprezentare in fata Registrului Comertului;

• asistenţă privind toate aspectele funcţionării zilnice a clientului;


Consultanţă în domeniul contractelor comerciale:

• întocmirea, negocierea, revizuirea contractelor comerciale şi a altor tipuri de contracte(vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, împrumut, comodat, creditare,mandat, reprezentare, gaj, ipotecă, cesiune , întreţinere etc.) ; 

• întocmirea, negocierea, revizuirea oricăror alte contracte colaterale.


Consultanţă, asistentă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale pentru litigii comerciale: 

• analiza oportunitate, reprezentarea in instanţă a societăţilor debitoare şi creditoare incadrul procedurii insolventei; 

• acţiuni în pretenţii pentru recuperarea creanţelor; somaţii de plată; acţiuni în constatarea nulităţii; contestaţii la executare silită; opoziţii cambiale; plângeri penale; 

• litigii de drept societar: asistenţa şi reprezentarea în litigii între acţionari, alte dispute societare, gestionarea conflictelor, arbitraj;

 • asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti şi alte organe în vederea aducerii la îndeplinire a sentinţelor judecătoreşti.


Consultanta in domeniul medierii conflictelor de drept comercial si civil:

• analiza si elaborarea de propuneri in vederea medierii conflictelor;

 • asistenta in proceduri de mediere, conciliere, recuperare amiabila a debitelor. 


Consultanţă, asistentă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale pentru litigii din materia dreptului muncii:

• redactarea clauzelor speciale incluse in contractele individuale de munca si asistenta in negocierea acestora;

• redactarea si negocierea proiectelor de contracte colective de munca;

• consultanta in redactarea de regulamente si norme interne;

• consultanta si asistenta in procedura de concediere individuala sau colectiva;

• asistenta in desfasurarea cercetarilor disciplinare etc. si a legislatiei de reglementare in diverse domenii de activitate;

• consultanta si asistenta juridica cu privire la legislatia achizitiilor publice; 

• reprezentarea clientilor societatii in relatia cu autoritatile publice din domeniul dreptului muncii si in relatia cu autoritatile de reglementare;

• consultanţă, asistenţă acordată angajatorului în ceea ce priveşte redactarea, modificare, încetarea, executarea contractelor individuale de muncă, aplicarea de sancţiuni,exercitarea de acţiuni în justiţie.


Consultanţă şi reprezentare juridică în contencios administrativ:

• consultanţă, asistenţă, redactare, reprezentare în acţiuni în justiţie împotriva organelor administraţiei publice;

• asistenţă acordată clienţilor în contestarea actelor administrative emise de autorităţile române (acte normative, licenţe, autorizaţii şi permise, procese-verbale sanctionatoareetc.);

• asistenţă acordată clienţilor în privinţa contestării rezultatelor procedurilor de achiziţii publice - licitatii.


Consultanţă şi reprezentare juridică în materia asigurarilor:

• furnizarea de consultanţă juridică cu privire la diverse aspecte legate de funcţionarea societăţilor de asigurare, revizuirea de contracte de asigurare;

• asistenţă juridică pe parcursul procedurii de autorizare de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unor societăţi de intermediere în asigurări.


Consultanţă şi reprezentare juridică în proprietate intelectuala si industriala:

• consultanţă privind creaţiile susceptibile de a fi protejate fie prin dreptul de proprietate industrială, fie prin dreptul de autor, interpretarea şi aplicarea prevederilor specifice;

• consultanţă în probleme de folosire nepermisă a brandurilor de către terţi, folosire nepermisă a conceptelor şi ideilor de afaceri publicitate înşelatoare şi comparativă,concurenta neloiala etc;

• îndeplinirea procedurilor pe lângă autorităţile competente, consultanţa juridică pentru protejarea şi exploatarea brevetelor, a mărcilor de comerţ, a drepturilor de autor, a know-how-ului şi a altor drepturi de proprietate intelectuală;

• redactarea şi/sau revizuirea unor contracte de licenţă/cesiune de licenţă şi a unor contracte de franciză.

Abonamentele noastre se pot personaliza in functie de necesitatile juridice ale firmei dumneavoastra. Daca doriti detalii despre cele cinci tipuri de abonamente pe care noi le oferim, va rugam sa ne contactati la adresa de mail office@avocat-mc.ro iar departamentul nostru de vanzari o sa raspunda solicitarii dumneavoastra in maxim 24 ore.

Ne gasesti pe Facebook si pe Chat!

Servicii

Activitati avocatiale complexe:

Contacteaza-ne

CONSULTATIILE JURIDICE SE ACORDA NUMAI CU PROGRAMARE PREALABILA!

Adresa: Drumul Taberei nr 26, Bucuresti
Telefon:0723 537 992
E-mail: office@avocat-mc.ro